”Täyttä asiaa asiakaspalvelun arkeen!”

Asiakaskontakteissa työntekijä on yrityksen tärkein käyntikortti, joten ei ole yhdentekevää, kuinka asiakastilanteet hoidetaan. Asiakaspalvelukoulutuksissa lähestymme asiakastilannetta vuorovaikutuksen näkökulmasta ja tarkastelemme sitä, mitkä seikat vaikuttavat asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Kuinka näitä asioita voi kehittää?

Koulutuksissa pohdimme, miten erilaisten asiakkaiden kanssa toimitaan.  Mitä odotuksia asiakkaalla kenties voi olla? Ylittämällä nämä odotukset positiivisesti jäädään asiakkaan mieleen. Selkeä toiminta ja hyvä kontakti asiakkaaseen helpottavat myös omaa työntekoa ja vähentää asiakaspalvelutyön kuormaa.

Olemme kouluttaneet asiakaspalvelua laajasti eri toimialoille kirjaston väestä ilmastointialan huoltomiehiin ja fysioterapeuteista kaupungin toimihenkilöihin ja pystymme hyvin huomioimaan toimialan erityispiirteet koulutuksissa.

Koulutuksia

 • Käyntikorttina asiakaspalvelu
 • Asiakaspalvelun vuorovaikutustaidot

Asiakaspalvelukoulutukset voivat olla tietoiskumaisia luentoja, tiiviitä koulutuksia tai pidempiä koulutuksia, joissa on mahdollista hyödyntää myös draaman menetelmiä ja toiminnallisuutta.

Koulutuksista sanottua

 • Hyvä paketti teoriaa ja käytännön osallistumista
 • Kaikkien asiakaspalvelijoiden olisi hyvä käydä tällainen koulutus
 • Antoi uusi ”voimia” asiakkaan kohtaamiseen
 • Koulutus auttoi asettumaan asiakkaan asemaan ts. näin pystyi asettumaan asiakkaan nahkoihin.
 • Täyttä asiaa asiakaspalvelun arkeen!
 • Mietin nyt tarkemmin, minkälaisen kuvan annan itsestäni asiakastilanteessa
 • Koulutus antoi vaihtoehtoja eri tilanteissa käyttäytymiseen
 • Tehtävät sopivasti sellaisia, että arkakaan ei pelännyt joutuvan nolatuksi tms.
 • Aiheet osuivat ja upposivat juuri omaan työhön
 • Sain niksejä kokeiltavaksi ja sovellettavaksi
 • Ilmapiiri oli vapautunut ja lämmin
 • Yllätti positiivisesti kriittisen, kyynisen ja muka kaiken nähneen ja kokeneen
Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi