Draaman menetelmät ja toiminnallisuus

” Sain avaimen draaman maailmaan”

Koulutuksissa tutustumme yhdessä draamaan ja toiminnallisiin menetelmiin sekä tarkastelemme niiden käyttämistä omassa työssä. Tarjoamme toiminnan kautta työkaluja draamaharjoitusten käyttämiseen ja pyrimme antamaan rohkeutta ja taitoja käyttää erilaisia työtapoja ryhmissä. Teemme yhdessä suurimman osan harjoituksista ja puramme toimintamme myös pedagogisesti osiin. Tällöin oppi draaman käyttötavoista ja soveltamismahdollisuuksista syvenee.

Olen toiminut Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen perusopintojen vastuuopettajana Tampereella vuodesta 2009 ja minulla on vahva kokemus draamamenetelmien opettamisesta mutta myös draaman ja toiminnallisten menetelmien hyödyntämisestä erilaisissa opetus- ryhmänohjaus- ja koulutustilanteissa.

Laajempien draamakoulutusten lisäksi koulutuksia/työpajoja voidaan toteuttaa mm. improvisaatiosta tai prosessidraamasta. Lisäksi mm. tarinankerrontaa draaman keinoin sopii moneen eri tilanteeseen.

Draamakoulutuksissa ei edellytetä keneltäkään esiintymistä, mutta luomme koulutukseen mahdollisimman turvallisen ja lämpimän ilmapiirin, jotta kynnys osallistua olisi pieni.

Koulutuksia

 • Draaman työtavat ja menetelmät tutuksi
 • Toiminnalliset draamamenetelmät varhaiskasvatuksen / opetustyön työkaluna
 • Draama ja osallistavat menetelmät lukuinnostamisessa
 • Kirjavinkkareiden toiminnallinen työpaja
 • Luovat ja toiminnalliset menetelmät ohjaamisen tukena
 • Toiminnallisuus koulutuksen elävöittäjänä
 • Iloa improvisaatiosta
 • Tarinankerrontaa draaman keinoin
 • Prosessidraama haltuun

Koulutuksista sanottua

 • Tosi hyvä paketti teoriaa ja tekemistä. Sai osallistua ja olla osallistumatta jos halusi
 • Vahvistusta siihen, että näitä käytämme jo työssämme. Herättely että näitä voi käyttää -> luottamusta itseensä
 • Sain hyviä ideoita, vinkkejä. Huomasin, että draaman toteuttamiseen ei tarvitse mitään kummallisuuksia – oma innostus, mukaan lähteminen on tärkeintä.
 • Ei ennestään paljon kokemusta draamasta! Nyt sain kokea harjoituksia itse ja sain valmista materiaalia käytettäväkseni työssäni!
 • Olen ollut aina mieluimmin taka-alalla enkä ole uskaltanut laittaa kaikkea itsestäni peliin, mutta tämä koulutus antoi avaimet tähänkin asiaan.
 • Ilmapiiri oli hyvä ja vapaa. Sai olla oma itsensä.
 • Avoin, lämmin, luottava, odottava ilmapiiri. Kouluttaja monipuolinen, koulutusanti loistava
Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi