"Paras kurssi missä olen ollut pitkään aikaan!"

Kohtaamme päivittäin erilaisia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteita, joissa meidän odotetaan toimivan asiantuntevasti, tehokkaasti, miellyttävästi sekä ymmärrettävästi. Esiintymistaitoja tarvitaan erilaisissa työelämän tilanteissa sekä vapaa-ajalla.

Esiintymiskoulutusten tavoitteena on löytää yksinkertaiset ja varmat keinot toimivien esitysten ja puheenvuorojen rakentamiseksi ja pitämiseksi. Koulutuksissa lähestytään esiintymistä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkastelemme esiintymisjännitystä sekä valmistautumiseen liittyviä elementtejä. Lisäksi hiomme ja vahvistamme jokaisen omaa viestijäkuvaa ja esiintymistä.

Luento-osuuksien ohessa teemme useita käytännön harjoituksia, joista saadut kokemukset ja oivallukset ovat siirrettävissä valmistautumiseen sekä itse esiintymistilanteisiin. Pidemmissä koulutuksissa jokainen saa esiintymisharjoituksista palautetta, jonka myötä on mahdollista löytää omat vahvuudet ja kehityskohteet esiintyjänä.

Esiintymiskoulutusten myötä sinulla on käytössäsi helpot ja konkreettiset työkalut, joiden avulla voit kehittää esiintymistaitojasi myös koulutuksen jälkeen. Saat varmuutta, jonka myötä uskallat myös nauttia esiintymistilanteista enemmän.

Koulutuksia

 • Iloa ja varmuutta esiintymiseen
 • Kehity esiintyjänä
 • Onnistuneen esityksen rakennuspalikat
 • Onnistunutta esiintymistä etänä

Koulutuksissa voidaan käyttää tukena myös videoitavia esiintymisharjoituksia.

Koulutuksista sanottua

 • Hyviä työkaluja esitykseen valmistumisesta ja miten jännitystä voi lievittää. Sain uskallusta tuleviin esiintymisiin.
 • Oli helpottavaa huomata, että jännittäminen esiintymistilanteissa on luonnollista ja että kaikki jännittävät!
 • Tämä oli aivan erinomainen webinaari! Oli ilo seurata esiintymis-aiheista webinaaria, jota veti ihminen, joka oli itse taitava esiintyjä. Hänen lukuisat esimerkkinsä oikeista tilanteista havainnollistivat puhuttuja aiheita, ja ne jäivät todella hyvin mieleen. Tämä oli poikkeuksellisen innostava ja mielenkiintoinen koulutus, ja aion ehdottomasti pohtia omaa esiintymistäni ja ylipäänsä sanatonta viestintää jatkossa enemmän näistä näkökulmista. Kiitos!
 • Kaipaisin pidempää kurssia, tätä olisi voinut jatkaa vaikka yli viikonlopun!
 • Ainoa kurssi, joka keskittyy riittävästi esityksen valmistautumiseen, poikkeuksellista.
 • Paras kurssi missä olen ollut pitkään aikaan!
 • Koulutuksen ansiosta tiedän mikä on hyvää ja miten kehittyä.
 • Kiva päivä, hyvä kurssi ja pätevä, osaava ja taitava vetäjä!
Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi