Järjestötyö ja vapaaehtoiset

"Kaikki osa-alueet oli mietitty tarkkaan, jotta ne toimivat meidän yhdistyksemme tarpeisiin."

Järjestöjen ja vapaaehtoisten koulutusten taustalla on oma pitkä yli 10 vuoden kokemus järjestöjen kehittämis- ja johtamistyöstä. Olen järjestöosaaja sekä yhdistyskehittäjä ja kouluttanut erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä vuodesta 2007 lähtien. 

Järjestöjen ja yhdistysten kehittämisen lisäksi olen kouluttanut vapaaehtoisia sekä kokemusasiantuntijoita esiintymään että ryhmänohjaajia kouluttamaan ja ohjaamaan ryhmiä. Lisäksi olen tehnyt sekä järjestötyöntekijöiden että vapaaehtoisten työnohjausta ja vetänyt vertaistuellisia voimauttavan valokuvauksen työpajoja.

Koulutuksissa ja työpajoissa on vahvasti läsnä luottamus, positiivinen ja arvostava kohtaaminen, vertaistuellisuus ja voimaantuminen. Suurin osa koulutuksista voidaan toteuttaa myös etänä, jolloin valtakunnallisesti toimivien järjestöjen on helpompi saada osallistujia mukaan.

Koulutuksia

 • Kokemusasiantuntijoiden esiintymiskoulutus
 • Ryhmä haltuun! Vertaistukijoiden koulutus
 • Vertaistuki ja vuorovaikutus etäpalveluissa
 • Luovat ja toiminnalliset menetelmät ohjaamisen tukena
 • Vapaaehtoisten motivaatio ja hyvinvointi
 • Hyvinvoiva vapaaehtoinen
 • Voimauttavan valokuvauksen vertaistuelliset työpajat
 • Kohtaaminen -arvostava ja positiivinen vuorovaikutus
 • Osaava yhdistyksen hallitus: Luottamusjohdon ja toimihenkilöiden välinen toiminta- ja vuorovaikutus
 • Järjestötoimijan osaamisen tunnistaminen ja itsetuntemus
 • Yhdistyksen strategiaprosessi -työpajat
 • Työnohjaus

Koulutuksista sanottua

 • Koulutus oli todella hyvä ja siihen oli helppo ottaa osaa. Kaikki osa-alueet oli mietitty tarkkaan, jotta ne toimivat meidän yhdistyksemme tarpeisiin. Esille nousi tärkeitä asioita ja niiden kehittäminen/työstäminen vie varmasti toimintaamme eteenpäin. Koen myös, että ryhmähenki vahvistui ja lujittui.
 • Uskon tämän johtavan konkreettisiin toimenpiteisiin: moni asia roikkunut aikaisemmin ”ajanpuutteen” vuoksi
 • Sain selkeitä ja helppoja työkaluja, joiden avulla voin toimia paremmin vertaistukijana. Erityisesti sain lisää uskallusta erilaisten toiminnallisten harjoitusten käyttöön osana tapaamisia.
 • Uskallan nyt paremmin lähteä esiintymään erilaisille yleisöille. Erityisesti kiinnitän jatkossa huomiota kohdentamiseen ja havainnollistamiseen.
 • Koko työpaja oli ihana ja todellakin voimauttava. Kamera kuvaajan ja kuvattavan väliltä tuntui häviävän, tärkeämpää oli katse ja sen kautta syntyvä hyväksyntä
 • Valokuvaus on hieno tapa vahvistaa omaa näkemystä itsestä sairaudesta huolimatta ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen erilaisella, syvemmällä tavalla.
Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi