Työhyvinvointi

"Antoisa päivä! Sain paljon uutta puhtia ja ajatuksia"

Työnhyvinvointia voidaan vahvistaa ja lisätä monin tavoin. Ohjaamon työhyvinvointikoulutukset ja -työpajat ovat työnohjauksellisella otteella toteutettuja kokonaisuuksia, joiden avulla voidaan tukea ja edistää henkilöstön motivoitumista, jaksamista sekä sitoutumista työhön ja työyhteisöön. Työhyvinvointi valmennukset voivat tarkastella mm. työyhteisötaitoja, osaamisen tunnistamista tai vaikuttamismahdollisuuksia.

Työhyvinvointia lisää myös työyhteisön ilmapiiri, jota voidaan hyvin vahvistaa ja kehittää luovien työpajojen kautta. Luovan tekemisen kautta saamme yhteisiä, jaettuja kokemuksia sekä yhteistä iloa ja naurua, joka tukee yhteishenkeä pitkään.

Työhyvinvointiin liittyvistä teemoista ja luovista menetelmistä saamme rakennettua myös erilaista, hauskaa ja ajatuksia herättelevää tyhy- veso tai virkistystoimintaa työpaikallesi.

Viemme työskentelyä mielellään myös luontoon, joten kysy tästäkin vaihtoehdosta!

Koulutuksia

 • Työyhteisön vuorovaikutus työhyvinvoinnin tekijänä
 • Työ inspiraation lähteenä
 • Luovat ja toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin tukena
 • Pienet, yhteiset teot työyhteisössä
 • Psykoginen turvallisuus työhyvinvoinnin tukena
 • Hyvinvoiva työntekijä / vapaaehtoinen
 • Hyvinvointia luovasti
 • Osaamisen tunnistamisen työpajat
 • Voimauttavan valokuvauksen työpajat
 • Iloa improvisaatiosta
 • Työyhteisövalmennukset
 • Hyvinvointi- ja virkistyspäivät (Tyhy, Veso)

Koulutuksista sanottua

 • Sai purettua ajatuksia ja ”solmuja” – lisäsi yhteistyöhön vaadittavia taitoja + sai positiivisia ajatuksia.
 • Välillä on vain hyvä irtautua työtilanteista ja tavata toisia ja herätellä ajatuksia, mietteitä.
 • Oli hyvä, että joutui / sai osallistua itse tekemiseen eikä pelkästään kuunnella. Työvälineet olivat oikeista teemoista
 • Mielenkiintoisia aiheita ja asioita, joita on hyvä viedä eteenpäin, motivaatio on nyt korkealla!
 • Hyvä että nimenomaan täytyi itse miettiä ja työstää asiaa
 • Tosi hauskaa ja rentouttavaa!
 • Mahtava nähdä omat työkaverit näinkin hulvattomina
 • Kouluttaja oli positiivinen ja kannustava. Oli helppo lähteä mukaan harjoituksiin.
 • Iloinen ja innostunut ilmapiiri
 • Hauskaa!  Vaikka samalla oppi myös paljon itsestä ja muiden toiminnasta
Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi