Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Todella upea koulutuspäivä!

Vuorovaikutustaidot ovat kehittyviä taitoja ja tulemalla tietoisemmaksi siitä, mistä vuorovaikutustaidot rakentuvat pystymme vaikuttamaan omaan toimintaamme erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutuskoulutusten tavoitteena on vahvistaa jokaisen omaa viestijäkuvaa ja tarjota työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

Kokonaisuudet voivat olla luentoja tai lyhyempiä tai pidempiä koulutuksia. Kaikissa koulutuksissa tehdään harjoituksia, mutta pidemmissä koulutuksissa on mahdollista käyttää enemmän käytännön harjoituksia, joiden kautta on mahdollista löytää kunkin vahvuudet ja kehityskohteet, joiden kehittämiseksi annamme myös neuvoja.

Koulutuksen myötä osallistujilla on selkeämpi käsitys erilaisista vuorovaikutustilanteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Heillä on myös jäsentyneempi kuva itsestään viestijänä ja mukanaan uusia eväitä oman toiminnan kehittämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää osallistujien käsitystä toimivan viestinnän vaikutuksesta esimerkiksi omaan työhön ja työyhteisöön.

Koulutus voidaan mukauttaa myös kunkin kohderyhmän mukaisesti, jolloin voimme keskittyä syvemmin kunkin ryhmän erikoistarpeisiin. Koulutus toimii samalla myös ryhmän yhteishengen kohottajana ja vahvistajana.

Koulutuksia

 • Työelämän vuorovaikutustaidot
 • Iloa ja rohkeutta vuorovaikutukseen
 • Kuunteleva kohtaaminen
 • Sanattoman viestinnän salat
 • Kohtaaminen -arvostava ja positiivinen vuorovaikutus
 • Neuvottelutaidot
 • Luottamushenkilöiden neuvottelutaidot
 • Osaavasti vuorovaikutuksessa -webinaarisarja
 • Koulutuksia on mahdollista toteuttaa etänä sekä vuorovaikutustaitoihin keskittyvänä webinaarisarjana.

Koulutuksista sanottua

 • Hyvää kurssilla oli itseasiassa kaikki. Neuvottelutilanteiden läpikäyminen, esiintymisen harjoittelu, harjoitteet. Päivä meni todella nopeasti.
 • Koulutuksessa oli lämmin henki, joka antoi rohkeutta mennä mukaan opetustilanteisiin
 • Hyvää oli vetäjän ”mukaansatempaavuus” ja vaihtelevuus ns. kuuntelemisen ja tekemisen välillä.
 • Harjoitukset olivat todella sellaisia, joista on työelämässä hyötyä
 • Aivan mahtava! Todella mielenkiintoinen aihe. Paljon hyviä vinkkejä omaan toimintaansa, joka päiväseen työskentelyyn. Hienosti havainnollistettu esimerkkien avulla.
 • Kouluttajan ammattitaito ja innostuneisuus olivat todella iloinen asia. Oppi meni tehokkaasti perille eikä pitkästymisen pelkoa ollut. Suosittelen!
 • Ammattilainen asialla. Sopivasti teoriaa, paljon hyviä esimerkkejä. Käytetyt menetelmät itsessään hyviä esimerkkejä onnistuneesta viestinnästä
 • Uskon kaikkien saaneen ajattelemista tulevaisuuden käyttäytymiselle. Jokainen voi muuttaa tapojaan ja muuttua kun on annettu ohjeet, miten toimia
Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi