Ohjaamo®

Osaava ja oivaltava työyhteisö

Täydennyskoulutusta ja työnohjausta työyhteisöille

Ohjaamo®:n koulutukset ja työohjaus ovat osallistavia, vuorovaikutteisia ja tarjoavat tietoa, taitoja sekä oivalluksia. Kouluttajana ja työnohjaajana koen, että oppiminen alkaa oivalluksesta ja perustan palveluni tälle periaatteelle. Tutustu koulutuksiini ja työnohjaukseeni. Jutellaan, miten voin auttaa yhteisöäsi toimimaan paremmin ja vuorovaikutteisemmin.

Ohjaamon koulutukset liittyvät vuorovaikutustaitoihin, esiintymiseen, asiakaspalveluun, toiminnallisiin menetelmiin, työhyvinvointiin sekä vapaaehtoistoimintaan.

Koulutusten vaikuttavuus pohjautuu asioiden syventämiseen ja kokemukselliseen oppimiseen. Toteutamme valmiita koulutuspaketteja sekä rakennamme yhdessä asiakkaan tarpeisiin sopivia koulutuksia.

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden pohtia suhdetta työhön. Se on ajatusten, kokemusten ja tunteiden jäsentelyä, arviointia ja kehittämistä. Koen, että työnohjaus ja sen luoma tila mahdollistaa muutosta tukevat oivallukset.

Työnohjauksen perustan turvalliseen vuorovaikutukseen. Luotan ohjauksessani ajatuksia avaavaan tekemiseen. Näiden käytöstä sovimme yhdessä.

Toteutamme yhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisprosesseja erityisesti järjestökentällä ja pk-yritysten kanssa.

Kehittäminen voi liittyä strategiaprosesseihin, työyhteisön hyvinvointiin ja osallisuuden lisäämiseen, osaamisen tunnistamiseen, vuorovaikutukseen tai esimiestyöhön ja johtamiseen. Prosesseihin voidaan tuoda koulutuksellisia elementtejä.

Jutta Laino-Tabell

Olen kouluttaja, työnohjaaja, draamapedagogi, kehittäjä ja järjestöosaaja. Minulla on 22 vuoden kokemus erilaisista yritysmaailman ja julkisen sektorin viestintä- ja koulutustöistä, yli kymmenen vuoden kokemus yhdistysten kehittämisestä ja johtamisesta sekä kymmenen vuoden työnohjaajakokemus.

Koen, että oppiminen ja muutos lähtee oivalluksesta. Työssäni pyrin tarjoamaan sytykkeitä ja luomaan tilaa oivallusten syntymiselle. Pidän tärkeänä kohtaamista, läsnäoloa ja innostusta. Minulla on vahva osaaminen erilaisista toiminnallisista ja taidelähtöisistä menetelmistä, joita käytän tavoitteellisesti mukana työskentelyssä.

Työni ilo on hyvin erilaiset organisaatiot ja yhteisöt, joiden kanssa saan työskennellä sekä vaihtelevat sisällöt, jotka tuovat monipuolisuutta työhöni. Olen innostunut teemoista, joista koulutan ja erityisesti ihmisistä, joita kohtaan.

Tervetuloa Ohjaamoon!

”Nyt tiedän, ketä kouluttajaa ehdottomasti suosittelen!”

Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi