Jutta Laino-Tabell

Kouluttajasi esittäytyy

”Osaava ja hyvin esiintyvä kouluttaja. Herätti ajatuksia ja loi uusia näkökulmia”

Kuka olen?

Olen kouluttaja, työnohjaaja, draamapedagogi, kehittäjä ja järjestöosaaja.

Minulla on 23 vuoden kokemus erilaisista yritysmaailman ja julkisen sektorin viestintä- ja koulutustöistä, 10 vuoden kokemus yhdistysten kehittämisestä ja johtamisesta sekä 10 vuoden työnohjaajakokemus.

Taustani nojaa puheviestinnän, johtajuuden, draamakasvatuksen sekä aikuiskasvatuksen opintoihin Jyväskylän yliopistossa.

15 vuoden yrittäjyyden lisäksi pitkäaikaista työkokemusta olen kerännyt järjestökentästä, jossa olen toiminut Endometrioosiyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina sekä toiminnanjohtajana. Toiminnanjohtajana vein läpi ison strategisen muutoksen, jonka myötä laajensimme toimintaamme ja meistä tuli Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry. Lisäksi olen toiminut Lasten kesäleiri 76 ry:n toiminnanjohtajana.

Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen opintojen vastuuopettajana Tampereella olen toiminut yli 12 vuotta.

Jatkuvan oppimisen näkökulmasta olen täydentänyt osaamistani täydennyskoulutuksilla, jotka ovat syventäneet osaamista ja tarjonneet menetelmiä sekä koulutuksiin, ohjauksiin että kehittämistyöhön.

Yritysjohdon erikoisammattitutkinto (YJET)
Voimauttavan valokuvauksen ammatilliset opinnot
Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten menetelmien ohjaaja
Työnohjaaja (STORY)

Ohjaamon lisäksi toteutan Osaava® koulutuksia.  Ohjaamo® sekä Osaava® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Käyttöteoria ilman taustaa

Oppiminen lähtee oivalluksesta

Kouluttajana pidän tärkeänä nojata luotettavaan tietoon, jonka pureksin sopivaksi omaksua. Haluan olla asiantuntija ja osaaja, jonka osaamiseen osallistujat voivat luottaa. Lisäksi koen, että tekemilläni sisällön ja menetelmien valinnoilla tulee aina olla perusteltu syy ja tavoite.

Pidän tärkeänä, että koulutukset ovat aina kohdennettu kyseiselle ryhmälle. Näin varmistamme sen, että saamme sisällön sidottua osallistujien kokemusmaailmaan ja sidoksisuus omaan arkeen ja hyöty on helposti löydettävissä.

Kouluttamisessa merkityksellistä on kohtaaminen ja se, minkälainen ilmapiiri meille yhdessä rakentuu. Panostan turvallisen ilmapiirin ja tilan syntymiseen, varsinkin kun käytän paljon menetelmiä, jotka ohjaavat reflektointiin ja jakamiseen. Myös rentouden ja huumorin tulee olla läsnä, sillä mielestäni asiapitoisuus ei vaadi vakavuutta.

Olen eläväinen kouluttaja ja käytän paljon erilaisia esimerkkejä ja tarinoita elävöittämään käsiteltäviä asioita. Kohdentamisen lisäksi vaikuttavuutta saamme vahvistettua erilaisin havainnollistamisen keinon, joihin haluan panostaa.

Koen, että oppiminen lähtee oivalluksesta ja niitä pyrin koulutuksissani tarjoamaan. Hyödynnän monipuolisesti erilaisia harjoituksia, joita teemme itsenäisesti, ryhmissä tai kaikki yhdessä. Mahdollisuus osallistua lisää mielestäni myös sitoutumista oppimiseen. Menetelmät mahdollistavat myös toisilta oppimisen yhteisen jakamisen kautta. Toiminnallisesta luonteesta huolimatta koulutuksissa ei edellytetä keneltäkään heittäytymistä, vaan erilaisten harjoitusten kautta jokaiselle tulee varmasti mahdollisuus osallistua omalla tavallaan.

Tavoitteena on toteuttaa vaikuttavia koulutuksia, joista on hyötyä niin yksilön kuin organisaation tasoilla. Varmistaakseni tämän painotan tavoitteellisuutta, kohdentamista, asian omaksumisen helpottamista. Panostan koulutuksissa viihtymiseen sekä kouluttamistavan että ryhmän ilmapiirin kautta.

Jutan kuvat: Studio Torkkeli

Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi