Ohjaamo®-kehittäminen

Oppiva ja oivaltava työyhteisö

”Miten voikaan kehittäminen olla niin tavoitteellista, mutta samalla hauskaa ja rentoa yhteistä tekemistä”

Kehittäminen

OHJAAMO toteuttaa erilaisia työelämän ja yhteisöjen kehittämisprosesseja, työpajoja ja valmennuksia.

Kehittämisprosessit ovat tilaajan tarpeista lähteviä kokonaisuuksia, joiden tarkoitus on vaikuttaa toimintaan, rakenteisiin, tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun. Se on parantamista, uudistamista sekä olemassa olevien hyvin käytänteiden vahvistamista.

Kehittämispäivät voivat olla tiiviitä ja intensiivisiä kokonaisuuksia, jotka voivat keskittyä esimerkiksi organisaation arvoihin, strategiatyön aloittamiseen tai työyhteisön hyvinvointiin. Lisäksi toteutamme pidempiä prosesseja, joissa merkityksellistä on myös tapaamisten välillä edistetyt asiat.

Työyhteisön kehittämistä, yhteishengen luomista ja osallisuuden lisäämistä voimme tehdä monella eri tavoin. Voimme esimerkiksi keskittyä vahvistamaan työyhteisöä erilaisin toiminnallisin ja luovin menetelmin, hyödyntäen esimerkiksi improvisaatiota tai voimauttavaa valokuvausta.

Keskustelen mielelläni toiveista ja tavoitteista sekä tarpeista, joiden pohjalta voimme rakentaa lyhyemmän koulutuksellisen työpajan tai pidemmän yhteisen kehittämisprosessin. Työhyvinvointiin liittyviä kokonaisuuksia voit tarkastella täältä.

Kehittämisprosesseista sanottua

Toteutimme yhdessä Ohjaamon kanssa työyhteisövalmennusta tilanteessa, jossa meillä oli vuoden aikana tapahtunut isoja muutoksia (mm. kahden hallinnon yhdistyminen ja irtisanomisia). Nähtävissä oli selkeä tarve pysähtyä pohtimaan yhdessä tekemisen merkitystä. 

Jutan kanssa yhdessä asetimme tavoitteeksi ryhmäytymisen edistämisen ja toisten arvostamisen sekä yhteisen toimintasopimuksen muodostumisen. Halusimme valmennuksen, joka toteutetaan osallistavilla menetelmillä ja koimme, että se saa olla myös hieman provosoiva ja tunteita ja ajatuksia herättävä. Veimme Jutan tuella ja toimivilla menetelmillä prosessia onnistuneesti eteenpäin sekä työyhteisössä että johtoryhmässä, yhdessä ja erikseen.

Valmennuksessa tärkeää oli, että viimeinen kerta keskityttiin toimintamallien ja ratkaisujen löytämiseen ja vahvistumiseen. Palautteista nousi vahvasti esiin, että prosessi vastasi tarpeeseen, tarjosi tilan avoimelle keskustelulle ja lisäsi yhteishenkeä ”nyt on tunne, että voin helpommin lähestyä niitäkin, joita ei oikein tunne” sekä jätti työyhteisölle selkeitä yhdessä sovittuja toimintamalleja kuten toimintasopimuksen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

Niina E.
Henkilöstöjohtaja

Kehittäjä Jutta Laino-Tabell

Jutta Laino-Tabell

Kehittäjänä koen olevani kannustava, ratkaisukeskeinen ja mahdollisuuksille avoin. Kehittäminen, luova ajattelu ja uuden innovointi on ollut aina minulle hyvin luontaista ja siksi onkin ollut mahtavaa, että olen saanut tehdä sitä paljon erilaisten organisaatioiden kanssa. Koen, että minulla on käytössäni vahvaa asiantuntemusta sekä sellainen menetelmäpakki, josta löytyy monipuolisesti työkaluja erilaisiin tarpeisiin ja haasteisiin.

Katson, että kehittäminen on hyvin laaja yläotsikko sille kaikelle, jota voimme yhdessä tehdä.  Jokainen prosessi katsotaan yhdessä tarpeista ja tavoitteista käsin. Esimerkiksi työyhteisön vuorovaikutuksen ja luottamuksen vahvistaminen, osaamisen tunnistaminen, strategiaprossin luotsaaminen, järjestön rahoitushakemusten sparraaminen tai uuden yrityksen alkumetrien tukeminen ovat juuri niitä teemoja, joihin sukellan teidän kanssanne mielelläni.

”Jutan avustuksella pääsimme kiinni ydinteemoihin, joihin keskittymällä saamme varmasti tuloksia aikaan”

Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi