Ohjaamo®-koulutukset

Täydennyskoulutukset työyhteisöille

”Olimme tosi ammattitaitoissa käsissä!”

Ohjaamon koulutukset ovat osallistavia ja tarjoavat tietoa, taitoja ja oivalluksia.

Koulutuksien teemat liittyvät vuorovaikutustaitoihin, esiintymiseen, kouluttajataitoihin, asiakaspalveluun, toiminnallisiin menetelmiin, draaman käyttöön, työhyvinvointiin sekä vapaaehtoistoimintaan ja ryhmänohjaukseen.

Toteutamme valmiita koulutuspaketteja sekä rakennamme yhdessä asiakkaan tarpeisiin sopivia koulutuksia. Koulutusten lisäksi pidämme luentoja, työpajoja, webinaarisarjoja sekä seminaaripuheenvuoroja. Tavoitteet, kesto ja sisällöt määritellään aina yhdessä asiakkaan tarpeista ja toiveista. Suurin osa sisällöistä on toteutettavissa myös etänä.

Osallistujien palaute koulutuksista on ollut aina positiivista ja innostunutta. Asiakkaat ovat kokeneet Ohjaamon luotettavaksi ja hyödylliseksi kumppaniksi osaamisen kehittämisessä.

"Meillä oli hauskaa, kouluttaja loi rennon ilmapiirin. Myös asiantuntemus tuli kaikessa näkyviin!! Olimme tosi ammattitaitoissa käsissä!"
"Parasta koulutusta mitä olen saanut alalla 30 vuoteen."
"Erinomainen kouluttaja: rauhallinen, positiivinen, huomioiva, monipuolinen ja paljon esimerkkejä."
”Nyt tiedän, ketä kouluttajaa ehdottomasti suosittelen.”

Ohjaamo®-koulutukset

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutuskoulutusten tavoitteena on vahvistaa jokaisen omaa viestijäkuvaa ja tarjota työkaluja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

Esiintyminen

Esiintymiskoulutus tarjoaa helpot ja konkreettiset työkalut, joiden avulla voi kehittää omia esiintymistaitoja ja esiintymistilanteisiin valmistautumista. Koulutuksesta saa myös varmuutta, jonka myötä esiintymistilanteista uskaltaa jatkossa nauttia enemmän.

Kouluttajakoulutukset

Kouluttajakoulutus tarjoaa välineet innostavien ja oppimista tukevien koulutusten rakentamiseen, kehittää esiintymis- ja kouluttajataitoja ja tuo varmuutta osallistavien ja toiminnallisten menetelmien käyttämiseen osana koulutusta.

Draaman menetelmät ja toiminnallisuus

Draaman menetelmiin tai toiminnallisuuteen keskittyvissä koulutuksissa tullaan tutuksi menetelmien ja työtapojen sekä niiden käyttömahdollisuuksien kanssa soveltaen niitä osallistujien toimialan käyttöön.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelukoulutuksissa lähestymme asiakastilanteita vuorovaikutuksen näkökulmasta ja tarkastelemme sitä, mitkä seikat vaikuttavat asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointikoulutukset ovat työnohjauksellisella otteella rakennettuja kokonaisuuksia, joita voimme toteuttaa koulutuksellisempina valmennuksina tai luoviin menetelmiin perustuvina työpajoina.

Järjestötyö ja vapaaehtoiset

Voimme yhdessä vahvistaa vertaistukijoiden valmiuksia, kehittää yhdistyksen toimintaa, tukea työntekijöitä ja tarjota vertaistuellisia työpajoja jäsenistölle.

Kirjastot

Ohjaamo on tehnyt yhteistyötä kirjastojen kanssa vuodesta 2007. Erilaisten vuorovaikutuskoulutusten lisäksi koulutuksissa on painottunut kirjavinkkaus ja suosittelu sekä asiakaspalvelu.

Työnohjaajat

Koulutus on sinulle, joka olet kiinnostunut kehittämään osaamistasi toiminnallisilla ja oivalluttavilla työskentelytavoilla sekä luovilla menetelmillä ja kaipaat rohkaisua sekä konkreettisia ideoita työnohjauksen monipuolistamiseksi.

Monipuolista ja vaikuttavaa työskentelyä

Ohjaamon koulutukset pohjautuvat vahvasti asiantuntemukseen ja teoriatietoon, joka viedään käytäntöön sekä elävöitettyjen luento-osuuksien että ennen kaikkea toiminnallisuuden ja osallistamisen kautta. Koulutusten vaikuttavuus pohjautuu asioiden syventämiseen, kokemukselliseen oppimiseen, reflektointiin sekä yhteiseen jakamiseen.

"Asiat jäivät hyvin mieleen, pystyn siirtämään ne heti käytäntöön"
"Kiitokset elämäni parhaasta kurssista! Sain paljon eväitä työhöni"
"Sain enemmän kuin uskalsin odottaa!"

Suunnitellaan yhdessä minkälainen koulutuspaketti sopisi teidän tarpeisiin ja toiveisiin parhaiten!

Palautetta koulutuksista

"Meillä oli hauskaa, kouluttaja loi rennon ilmapiirin. Myös asiantuntemus tuli kaikessa näkyviin!! Olimme tosi ammattitaitoissa käsissä!"
"Parasta koulutusta mitä olen saanut alalla 30 vuoteen."
"Erinomainen kouluttaja: rauhallinen, positiivinen, huomioiva, monipuolinen ja paljon esimerkkejä."
”Nyt tiedän, ketä kouluttajaa ehdottomasti suosittelen.”

Kouluttajana Jutta Laino-Tabell

Jutta Laino-Tabell

Kouluttajana koen olevani innostava, läsnä oleva, asiantunteva ja minulla on taito luoda koulutuksiin rento ja mukava ilmapiiri. Olen myös eläväinen esiintyjä ja käytän paljon erilaisia esimerkkejä ja tarinoita elävöittämään käsiteltäviä asioita.

Kohdentamisen lisäksi vaikuttavuutta saamme vahvistettua erilaisin havainnollistamisen keinon, joihin haluan panostaa. Pidän tärkeänä ihmisten ja ryhmien kohtaamista ja asettumista tärkeiden teemojen äärelle siten, että osallistujat kokevat saavansa niistä itselleen hyötyä.

Koen, että oppiminen lähtee oivalluksesta ja niitä pyrin koulutuksissani tarjoamaan. Hyödynnän monipuolisesti erilaisia harjoituksia, jotka syventävät oppimista. Mahdollisuus osallistua lisää myös sitoutumista oppimiseen. Menetelmät ohjaava usein reflektointiin ja omien kokemusten jakamiseen, jonka vuoksi panostan turvallisen ilmapiirin ja tilan syntymiseen. Myös rentouden ja huumorin tulee olla läsnä, sillä mielestäni asiapitoisuus ei vaadi vakavuutta.

Tervetuloa koulutuksiin!

”Jutta on itse paras esimerkki opettamistaan asioista: sujuva ja mielenkiintoinen esiintyjä, joka saa ryhmän osallistumaan ja heittäytymään”

Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi