Ohjaamo® työnohjaus

Pohdi, arvioi ja kehity

”Kiitos, teet minusta aina piirun verran paremman ihmisen”

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden, ajan ja paikan pysähtyä pohtimaan suhdetta työhön, työn tekemiseen sekä työyhteisön toimintaan. Työnohjaus on ajatusten, kokemusten ja tunteiden jäsentelyä, arviointia ja kehittämistä.

Työnohjaajana koen, että oppiminen ja muutos alkaa oivalluksesta ja juuri työnohjaus ja sen luoma tila mahdollistaa oivallukset. Työnohjauksen perustan turvalliseen vuorovaikutukseen, luottamukseen sekä tarvittaessa ratkaisukeskeisyyteen.

Olen taustaltani puheviestijä, draamapedagogi sekä opiskellut ratkaisukeskeistä taideterapiaa ja voimauttavaa valokuvausta, joten luotan ohjauksessani tekemiseen ja toiminnallisiin menetelmiin. Näiden käytöstä sovimme yhdessä ohjattavien kanssa. Työnohjaukseni ei kuitenkaan rakennu pelkälle keskustelulle, vaan mukana on ajatuksia ja oivalluksia avaavaa työskentelyä

Työnohjaaksi olen valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulun kaksivuotisista erikoistumisopinnoista 2013 ja olen Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen.

Minulla on ollut ohjattavina useita eri toimialojen ammattilaisia.

Olen tehnyt useamman vuoden ajan työnohjausta Tampereen kaupungin nuoripalveluille mm. erityisnuorisotyön, liikkuvan ja jalkautuvan nuorisotyö sekä etsivän nuorisotyön tiimeille. Lisäksi työnohjaan myös osallisuustiimiä. Näiden lisäksi minulla on työnohjattavina Tampereen kaupungin kouluvalmentajia.

Järjestöpuolelta olen työnohjannut Nuotti- ja TEAK-valmentajia sekä lasten- ja nuorten ennaltaehkäisevän suojelutyön työyhteisöjä. Lisäksi työnohjaan potilasjärjestöissä. Ylöjärven kaupungilla olen työnohjannut perhetyöntekijöitä.

Minulla on myös pitkä kokemus toimintaterapian työnohjauksesta sekä kokemusta lukion opettajien työnohjauksesta.

Koen, ettei työnohjaajalla välttämättä tarvitse olla ko. alan tai ammatin osaamista. Mutta jos kaipaat työnohjaajalta myös substanssiosaamista niin sitä minulla on järjestötyöstä, yrittäjyydestä sekä lasten- ja nuorten ennaltaehkäisevästä suojelutyöstä.

Olen suorittanut myös Perhehoitoliiton "Työnohjaajana perhehoidon kentällä" täydennyskoulutuksen.

Uudet työnohjaus asiakkaat:

Syksystä 2024 kalenterissa on jälleen tilaa uusille ohjauksille. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää teidän tarpeista!

Työnohjaajat:

Olethan huomannut kevään 24 koulutuskiertueen

TOIMINNALLISET JA OIVALLUTTAVAT MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSESSA

Lue lisää

Palautetta työnohjauksista

Jutta on erittäin ammattitaitoinen ja läsnäoleva työnohjaaja, joka luo lämpimällä ja valoisalla persoonallaan työnohjaukseen erittäin miellyttävän tunnelman. Hän hyödyntää tehokkaasti erilaisia luovia menetelmiä, joissa toiminnallisuus ja keskustelu ovat hyvässä tasapainossa. Jutta on erittäin hyvä kuuntelija ja osaa antaa hyödyllisiä ja konkreettisia vinkkejä omaan työskentelyyn. Hän osaa myös taidokkaasti huomioida työtiimin ajankohtaiset tarpeet ohjaukseen ja joustavasti soveltaa ohjauskertoja jokaiselle työtiimille sopivaksi. Jutta on hurmaava persoona ja aivan ihana työnohjaaja, joka on auttanut tiimiämme paljon!

Niklas S. 
Järjestötyöntekijä
Lasten- ja nuorten ennaltaehkäisevä suojelutyö

Työnohjaaja Jutta Laino-Tabell

Jutta Laino-Tabell

Työnohjaajana koen olevani rauhallinen ja kuunteleva, lempeästi kyseenalaistava ja innostava. Tarvittaessa olen myös napakka, sillä koen että tehtäväni työnohjajana on ohjata työskentelyä kohti tavoitteita sekä mahdollistaa tila kaikille osallistujille. Saatan myös tehdä tiedollisia väliintuloja esim. vuorovaikutustaitoihin liittyen, jos koen sen auttavan keskustelua kohti oivalluksia.

Tärkeänä pidän erilaisten menetelmien hyödyntämistä. Toiminnallisuutta voimme käyttää pienimuotoisesti esimerkiksi avaamalla omia ajatuksia kirjoittamisen tai piirtämisen kautta ennen kuin otamme teeman yhteiseen keskusteluun. Tai toisaalta voimme hyödyntää monipuolisesti draamaan menetelmiä esim. case-työskentelyn käsittelyssä tai käyttää voimauttavaa valokuvausta tiimin vahvistamiseksi. Erilaisten harjoitusten ja toiminnallisuuden käyttäminen on kuitenkin aina sidottu tavoitteisiin ja käytän niitä ainoastaan, kun koen niiden auttavan pääsemään teemaan kiinni tai vievän asiaa eteenpäin.

Tervetuloa työnohjaukseen!

”Hienoa, miten työnohjausprosessi syveni joka kerta ja Jutta osasi kuulla rivien välistä oikeat tarpeemme”

Ohjaamo®

Ohjaamo® on vuonna 2007 perustettu koulutusalan yritys, joka toteuttaa laaja-alaisesti täydennyskoulutusta, luentoja, työpajoja sekä työnohjausta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi