Osaava®

Osaamisen kehittämistä, Osaavasti sinulle

"Todella hyvä paketti kaikin puolin!"

Osaava®-koulutukset - osaavasti sinulle!

Osaava® on osaamisen kehittämiseen keskittynyt koulutusalan yritys. Toteutamme monipuolisia ja kattavia koulutuskokonaisuuksia, jotka on rakennettu pohjautuen osaamistavoitteisiin, sillä haluamme heti vastata kysymykseen: Mitä osallistuja osaa koulutuksen käytyään?

Koulutukset on opintopisteytetty sekä niiden toteutuksessa on huomioitu jatkuva osaamisen arviointi. Vapaan sivistystyön järjestämät osaamisperusteiset Osaava-koulutukset ovat sellaisenaan hyväksyttävissä Opetushallinnon ylläpitämään Oma opintopolku -palveluun.

Tutustu koulutustemme filosofiaan ja tavoitteisiin.

Osaava® kouluttaja -koulutus on monipuolinen kokonaisuus, joka tarjoaa välineet innostavien ja motivoivien koulutusten rakentamiseen sekä kehittää esiintymis- ja kouluttajataitoja.

Osaava kouluttaja -koulutuksesta on tarjolla kolme erilaista toteutusvaihtoehtoa:

  • Lähitoteutus: 10 opintopistettä ja kuusi koulutuspäivää
  • Verkkototeutus: 8 opintopistettä ja seitsemän puolen päivän verkkotapaamista
  • Webinaarisarja:  2 opintopistettä ja neljä 2 tunnin webinaaria.

Osaava® esiintyjä -koulutus on tehokas kokonaisuus, joka tarjoaa rakennuspalikat toimivaan ja tehokkaaseen esitykseen sekä tuo iloa ja varmuutta esiintymiseen.

Osaava esiintyjä – koulutuksesta on tarjolla kolme erilaista toteutusvaihtoehtoa

  • Lähitoteutus 8 opintopistettä ja kuusi koulutuspäivää
  • Verkkototeutus 5 opintopistettä ja viisi puolen päivän verkkotapaamista
  • Webinaarisarja 1 opintopistettä ja kolme kahden tunnin webinaaria

Osaava® draamaohjaaja – koulutus on 10 opintopisteen inspiroiva kokonaisuus, joka tuo draaman menetelmät osaksi ammattitaitoasi ja opetusta.

Osaava draamaohjaaja -koulutus toteutetaan toistaiseksi ainoastaan kuuden koulutuspäivän lähiopetuksena. Voit kysyä muista draamakoulutuksista esim. webinaareista Ohjaamosta.

Seuraavat Osaava®-koulutukset

Helsingin seudun kesäyliopisto, lähitoteutus 10 op 17-18.1.2023 alkaen

SnellmanEdu, webinaarisarja 2 op. 13.4.2023 alkaen

Hämeen kesäyliopisto, verkkototeutus 8 op. Touko-kesäkuu alkaen 9.5.2023

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, lähitoteutus 10 op. 12-13.9.2023 alkaen.

 

MUITA KOULUTTAJAKOULUTUKSIA

Etelä-Karjalan kesäyliopisto.  Osaava kouluttaja etäkoulutus 13.2.23 klo 10-15

 

 

Tampereen kesäyliopisto alkaen 28-29.3.2023. Viimeinen ilmoittautuminen 13.3.2023

 

MUITA ESIINTYMISKOULUTUKSIA

Hämeen kesäyliopisto Iloa ja varmuutta esiintymiseen viikonloppukoulutus la-su 11-12.3.2023 Hämeenlinna.

 

OSAAVASTI VUOROVAIKUTUKSESSA -WEBINAARISARJA

Tampereen kesäyliopisto alkaen 9.2.2023. Viimeinen ilmoittautuminen 30.1.2023

 

Päijät-Hämeen kesäyliopisto alkaen 14.3.2023. Viimeinen ilmoittautuminen 27.2.2023

 

 

MUITA DRAAMAKOULUTUKSIA

SnellmanEdu, Kuopio. Draama tutuksi – työkalut ja menetelmät työkalupakkiin viikonloppukoulutus la-su 25-26.3.2023

 

HYVINVOINTIKOULUTUKSIA

Kansalaisfoorumi: Järjestötoimijoiden hyvinvointikoulutus Tampereella 10.3.-26.5. Koulutuksessa hyödynnetään sekä työnohjausta että taidelähtöisiä menetelmiä. Koulutus on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistysten työntekijöille, luottamushenkilöille sekä vapaaehtoisille.

Ilmoittaudu koulutukseen järjestävän oppilaitoksen sivuilla.

Jutta Laino-Tabell

Olen kouluttaja, työnohjaaja, draamapedagogi, kehittäjä ja järjestöosaaja. Minulla on 22 vuoden kokemus erilaisista yritysmaailman ja julkisen sektorin viestintä- ja koulutustöistä, yli kymmenen vuoden kokemus yhdistysten kehittämisestä ja johtamisesta sekä kymmenen vuoden työnohjaajakokemus.

Koen, että oppiminen ja muutos lähtee oivalluksesta. Työssäni pyrin tarjoamaan sytykkeitä ja luomaan tilaa oivallusten syntymiselle. Pidän tärkeänä kohtaamista, läsnäoloa ja innostusta. Minulla on vahva osaaminen erilaisista toiminnallisista ja taidelähtöisistä menetelmistä, joita käytän tavoitteellisesti mukana työskentelyssä.

Työni ilo on hyvin erilaiset organisaatiot ja yhteisöt, joiden kanssa saan työskennellä sekä vaihtelevat sisällöt, jotka tuovat monipuolisuutta työhöni. Olen innostunut teemoista, joista koulutan ja erityisesti ihmisistä, joita kohtaan.

Tervetuloa Osaavaan!

Osaamisen kehittämistä, Osaavasti sinulle!

Osaava®

Osaava®-koulutukset ovat ammatillista täydennyskoulutusta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi