Jutta Laino-Tabell

Kouluttajasi esittäytyy

"Lämmin kiitos Jutta, oli hyvä paketti. Sinun opetukseesi oli oikein miellyttävä osallistua."

Kuka olen?

Olen kouluttaja, työnohjaaja, draamapedagogi, kehittäjä ja järjestöosaaja. Minulla on 22 vuoden kokemus erilaisista yritysmaailman ja julkisen sektorin viestintä- ja koulutustöistä, yli kymmenen vuoden kokemus yhdistysten kehittämisestä ja johtamisesta sekä kymmenen vuoden työnohjaajakokemus. Olen toiminut koulutus- ja ohjausalan yrittäjänä yli 15 vuotta.

Koen, että oppiminen ja osaamisen kehittyminen lähtee oivalluksista ja niitä pyrin koulutuksissani tarjoamaan. Osaaminen on asioiden hallitsemista siten, että siitä muodostuu osaavaa toimintaa. Hyödynnän monipuolisesti erilaisia harjoituksia, jotka syventävät oppimista ja vahvistavat osaamista. Mahdollisuus osallistua lisää myös sitoutumista oppimiseen.

Menetelmät ohjaavat usein reflektointiin ja omien kokemusten jakamiseen, jonka vuoksi panostan turvallisen ilmapiirin ja tilan syntymiseen. Myös rentouden ja huumorin tulee olla läsnä, sillä mielestäni asiapitoisuus ei vaadi vakavuutta.

Pidän tärkeänä kohtaamista, läsnäoloa ja innostusta. Kouluttajana koenkin olevani innostava, läsnä oleva, asiantunteva ja minulla on taito luoda koulutuksiin rento ja mukava ilmapiiri. Olen myös eläväinen esiintyjä ja käytän paljon erilaisia esimerkkejä ja tarinoita elävöittämään käsiteltäviä asioita. Kohdentamisen lisäksi vaikuttavuutta saamme vahvistettua erilaisin havainnollistamisen keinon, joihin haluan panostaa.

Pidän tärkeänä ihmisten ja ryhmien kohtaamista ja asettumista tärkeiden teemojen äärelle siten, että osallistujat kokevat saavansa niistä itselleen hyötyä. Olen innostunut teemoista, joista koulutan ja erityisesti ihmisistä, joita kohtaan.

Osaamisen kehittämistä, Osaavasti sinulle!

Jutan kuvat: Studio Torkkeli

"Kiitos Jutta, että jaoit niin avoimesti kaiken osaamisesi meidän käyttöön!"

"Kiitos Jutta! Tykkäsin sun tavasta kouluttaa ja olla läsnä meille. Huomioit kaikki tasapuolisesti ja sait hiljaisemmatkin puhumaan. Nautin tosi paljon tästä koulutuksesta!"

Osaava®

Osaava®-koulutukset ovat ammatillista täydennyskoulutusta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi