Osaava® esiintyjä

Ammatillista koulutusta ja osaamisen kehittämistä

”Sain rohkeutta esiintymiseen. Monipuoliset harjoitukset tukivat esiintyjänä kasvamista.”

Osaava® esiintyjä -koulutuksesta saat välineet innostavan, vuorovaikutteisen ja motivoivan esityksen rakentamiseen, kehität omia esiintymistaitojasi sekä vahvistat havainnollistamisen käyttöä osana esityksiäsi.

Koulutus tarjoaa hyvin paketoidun kokonaisuuden esiintymisen teoriaa, työvälineitä esitysten rakentamiseen sekä ilmaisun vahvistamiseen liittyviä harjoituksia. Menetelminä luennot, monipuoliset harjoitukset, vertaiskeskustelut, suunnittelutehtävät sekä ohjaajalta ja muilta osallistujilta saatu palaute ja vertaisoppiminen.

Kenelle

Kuuluuko työhösi tai vapaa-aikaasi esiintymistä? Onko sinulla tietoa, jota haluaisit jakaa muillekin? Onko sinulla joitakin esteitä, miksi esiintyminen ei tunnut miellyttävältä? Osaava esiintyjä -koulutus on suunnattu kaikille, joiden työhön tai vapaa-aikaan sisältyy esiintymistä. Heille, jotka haluavat saada iloa ja varmuutta omaan esiintymiseensä.

Koulutus sopii hyvin sekä vähän esiintyneille, jännittäjille kuin myös esiintymiskonkareille, joille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa esiintymistä, ilmaisua sekä syventää osaamista.

Monessa tehtävässä esiintyminen on vahvasti osana työnkuvaa ja siten tämä koulutus tuo vahvistusta työn tekemiseen sekä toimii myös osaamisen osoituksena työnhaussa.

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

(Huom! laajuus riippuen toteutusvaihtoehdosta)

 • osaa kuvata omaa viestijäkuvaansa ja tunnistaa sen vaikutuksen esiintymiseen
 • osaa hallita ja lieventää esiintymisjännityksen oireitaan
 • osaa esiintyä siten, että pystyy herättämään ja ylläpitämään osallistujien kuuntelumotivaation
 • osaa rakentaa tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia, monipuolisia esityksiä
 • osaa havainnollistaa ja kohdentaa esityksiään
 • osaa mukauttaa omaa esiintymistään kohderyhmän mukaisesti
 • osaa käyttää ilmaisuaan osana esityksen havainnollistamista ja dynamiikkaa
 • osaa toimia esiintyjänä myös verkkovälitteisissä tilanteissa

Opetusmuodot: Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, toiminnallista ja kirjallista itsenäistä työskentelyä. Koulutuskokonaisuuden tehtävät: ennakkotehtävä, kirjallisuuteen tutustumista sekä välitehtäviä, jotka liittyvät oman esityksen rakentamiseen ja koostamiseen. Muissa kuin webinaarisarjassa koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös lopputyönä oman esityksen valmistelu, jota harjoitellaan viimeisellä jaksolla tai pienryhmissä (verkkokoulutus). Monipuoliset esiintymisharjoitukset ja niistä saatava palaute on arvokas mahdollisuus päästä kehittämään itseään esiintyjänä. Lisäksi oppimispäiväkirjan pitäminen koko koulutusjakson ajan ja oman osaamisen arviointia.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan osallistumisen, oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Arviointikriteerit:

Opiskelija osoittaa:

 • tunnistavansa oman viestijäkuvan vaikutuksen esiintymiseen
 • tietävänsä mitkä tekijät ovat hyvän ja toimivan esityksen taustalla
 • hallitsevansa keinoja havainnollistaa ja elävöittää ilmaisuaan esiintymistilanteen vaatimalla tavalla.

Suoritustavat: Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien palauttamista ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista.

Kurssimateriaali: Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana. Lisäksi kirjallisuuteen/artikkeleihin tutustumista.

Toteutusvaihtoehdot

Osaava® esiintyjä lähitoteutus 8 op

Koulutus rakentuu kuudesta koulutuspäivästä.

1–2: Esiintymisen rakennuspalikat

 • Minä esiintyjänä
 • Viestijäkuva
 • Esiintymisjännitys
 • Erilaiset esiintymistilanteet
 • Toimivan esityksen rakennuspalikat
 • Elävöittämisen merkitys

3–4: Iloa ja varmuutta esiintymiseen

 • Esiintyjä improvisoijana
  • Irti jännityksestä ja mokaamisen pelosta
 • Yleisö haltuun!
  • Esiintyjän sanaton viestintä
  • Esiintyjän ilmaisuvoima
  • Yleisön osallistaminen
  • Esiintyminen etänä

5–6: Osaava esiintyjä

 • Esiintymisharjoituksia
 • Videoitavia esiintymisharjoituksia + palaute
  • Lopputyön esittäminen

Koulutuskokonaisuus sisältää oman esityksen sisällön rakentamista välitehtävien avulla. Koulutuskokonaisuuden päättää lopputyön esittely eli teemme esiintymisharjoittelua, jossa hyödynnetään omaa välitehtävien kautta valmisteltua esitystä.

Osaava® esiintyjä verkkokoulutus 5 op

Koulutus rakentuu neljästä puolen päivän koulutuspäivästä sekä pienryhmä tapaamisesta à  4 h.

1. Minä esiintyjänä

 • Viestijäkuva
 • Jännittäminen

2. Toimivan esityksen rakennuspalikat

 • Erilaiset esiintymistilanteet
 • Tavoitteet esityksen tukirankana
 • Kohdentaminen
  • Erilaiset kohderyhmät
  • Kuuntelija-analyysi
 • Sisällön rakentaminen
 • Havainnollistaminen
 • Argumentit syventää oppimista

3. Iloa ja varmuutta esiintymiseen

 • Yleisö haltuun!
  • Esiintyjän sanaton viestintä
  • Esiintyjän ilmaisuvoima
  • Yleisön osallistaminen
  • Esiintyminen etänä

4. Harjoittelua pienryhmissä à 4 h

 • Esiintymisharjoituksia
 • Lopputyön esittäminen

5. Koulutuksen päätöskerta

Koulutuskokonaisuus sisältää oman esityksen rakentamista välitehtävien avulla. Esiintymisharjoittelua tehdään pienryhmäkerroilla, jossa myös pääsee hyödyntämään välitehtävien aikana rakentamaansa omaa esitystä. Lisäksi työskentelyä verkkoalustalla.

Osaava® esiintyjä webinaarisarja 1 op

Koulutus rakentuu kolmesta 2 h mittaisesta webinaarista. Opintopisteytetty webinaarisarja sisältää webinaarien välissä tehtäviä suunnittelutehtäviä. Lisäksi työskentelyä verkkoalustalla. Voidaan toteuttaa myös ilman opintopisteytystä pelkkänä kolmen päivän webinaarisarjana.

1. Minä esiintyjänä

 • Esiintyjän viestijäkuva
 • Esiintymisjännitys haltuun

2. Onnistuneen esityksen rakennuspalikat

 • Tavoitteet esityksen tukirankana
 • Kohdentaminen
 • Sisällön rakentaminen
 • Havainnollistaminen ja elävöittämisen merkitys
 • Argumentointi

3. Esiintyjän ilmaisutaito 

 • Yleisö haltuun!
  • Esiintyjän sanaton viestintä ja ilmaisuvoima
 • Erilaiset esiintymistilanteet ja esiintyminen etänä
 • Yleisön osallistaminen

Seuraavat Osaava®-koulutukset

Tampereen kesäyliopisto, verkkototeutus 8 op. alkaen 12.9.24

Vaasan kesäyliopisto, lähitoteutus 10 op syys-lokakuu alkaen 10-11.9.24

 

 

 

 

Osallistavat ja oivalluttavat menetelmät asiakastyössä, ryhmänohjauksessa ja koulutuksissa

Tampereen kesäyliopisto 26-27.1 pe ilta ja lauantai. Etätapaaminen 6.2 klo 18-20

Vaasan kesäyliopisto 7-8.5.24 pe-ilta ja lauantai

Löydät tarkemmat koulutussisällöt kesäyliopistojen sivuilta. Tulossa tarkemmat koulutustiedot myös Osaavan nettisivuille piakkoin.

 

Osaava draamaohjaaja -koulutusta tiiviimpi, intensiivinen draamakoulutus

Hämeen kesäyliopisto: Draaman menetelmät opetus- ja kasvatustyön tukena. 5-6.10.24

Muita koulutuksia

TOIMINNALLISET JA OIVALLUTTAVAT MENETELMÄT TYÖNOHJAUKSESSA

Koulutus on sinulle, joka olet kiinnostunut kehittämään osaamistasi toiminnallisilla menetelmillä sekä oivalluttavilla työskentelytavoilla ja kaipaat rohkaisua sekä konkreettisia ideoita työnohjauksen monipuolistamiseksi.

Menneet koulutukset 2024: Helsinki, Kuopio, Turku. Kesäkuussa vielä toteutuu

Oulu 7-8.6.24 Oulun koulutus tilasyistä pe klo 17-20 sekä la 10-16.30.

Syksy-talvi 2024-25

Tampere 13-14.9.24

Rovaniemi 20-21.9

Helsinki 8-9.11

Seinäjoki 17-18.1.25

Lahti 14-15.2.25

 

Koulutuksen hinta

Hinta 280 € + alv.

Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE kevään 24 koulutuksiin

ILMOITTAUTUMISLOMAKE syksyn 24 ja talven2 25 koulutuksiin

LUE LISÄÄ

Ilmoittaudu koulutukseen järjestävän oppilaitoksen sivuilla.

"Jutta toimii hyvänä esimerkkinä miten kannattaa kouluttaa ja esiintyä."

Esiintymiskouluttaja Jutta Laino-Tabell

Jutta Laino-Tabell

Olen itse aina kokenut esiintymisen luontevaksi ja hakeutunut pienestä pitäen erilaisiin esiintymistilanteisiin. Tämä osaltaan ohjasi minua hakemaan opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon puheviestintää. Puheviestinnän opintojen pohjalta sekä omien esiintymiskokemuksieni myötä aloin toimimaan esiintymistaidon kouluttajana vuonna 2002. Työssäni esiintymiskouluttajana olen huomannut, kuinka jännittävää esiintyminen meidän mielestämme on. Me suomalaiset kannamme usein valitettavan raskasta esiintymisjännityksen taakkaa. Toteuttamissani koulutuksissa ja harjoituksissa keskitymme siihen, että jokaisen jännitys tulee kuulluksi ja huomioiduksi. Uskallan sanoa, että minun kanssani on turvallista harjoitella esiintymistä.

Pitkiin esiintymiskoulutuksiin liittyy usein videoitavia harjoituksia, kuten myös tähän Osaava esiintyjä -koulutukseen. Videoitavat esiintymisharjoitukset toki jännittävät etukäteen paljon, usein liikaakin. Mutta voin tällä kokemuksella kertoa, että yleensä ne kuitenkin nousevat parhaimmiksi kokemuksiksi. Tämä johtuu siitä, että itse esiintyjänä koemme esiintymisen menneen todella paljon huonommin kuin mikä yleisön kokemus on. Videon katsomisen jälkeen osallistujat yleensä toteavat, että ei se mennytkään niin huonosti kuin luulin!” Videointi onkin toiminut vahvistavana ja varmuutta tuovana harjoituksena.

Mielestäni ei ole olemassa mitään ideaalia esiintyjää, jotka kohti kaikkien tulisi pyrkiä vaan tärkeintä esiintymisessä on, että sen tekee omana itsenään. Esiintyminen rakentuu samoista vuorovaikutustaidoista kuin muutkin kohtaamiset, mutta opiskelemalla esiintymistä pystyt huomaamaan paremmin niitä asioita, joista hyvä ja yleisöä kiinnostava esitys syntyy ja näin sinulla on mahdollisuus vahvistaa omaa esiintymistäsi.

Tule mukaan saamaan iloa ja varmuutta esiintymiseen!

”Jutta on itse paras esimerkki opettamistaan asioista: sujuva ja mielenkiintoinen esiintyjä, joka saa ryhmän osallistumaan ja heittäytymään”

Osaava®

Osaava®-koulutukset ovat ammatillista täydennyskoulutusta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi