Osaava® kouluttaja

Ammatillista koulutusta ja osaamisen kehittämistä

"Ihan huippukoulutus, yksi parhaista ja hyödyllisimmistä, joissa olen ollut. Selkeästi ja hienosti rakennettu kokonaisuus. Kiitos järjestäjille ja erityiskiitos vetäjälle!"

Osaava® kouluttaja -koulutus tarjoaa välineet innostavien ja motivoivien koulutusten rakentamiseen sekä kehittää esiintymis- ja kouluttajataitoja.

Käsittelemme myös ryhmänohjausta ja -hallintaa sekä etäkouluttamista. Lisäksi vahvistamme toiminnallisten menetelmien ja osallistamisen käyttöä osana koulutuksia. Menetelminä luennot, monipuoliset harjoitukset, vertaiskeskustelut, suunnittelutehtävät sekä ohjaajalta ja muilta osallistujilta saatu palaute ja vertaisoppiminen.

Kenelle

Osaava® kouluttaja -koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, joita kouluttaminen kiinnostaa sekä heille, joiden työhön tai vapaa-aikaan liittyy kouluttaminen. Koulutus sopii hyvin aloitteleville kouluttajille tai koulutustyöstä kiinnostuneille, mutta hyvin myös heille, jotka ovat jo toimineet kouluttajina. Heille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa kouluttamisen tapaa sekä syventää osaamista. Monessa työssä kouluttaminen on osa työnkuvaa ja siten tämä koulutus toimii hyvänä tukena työssä ja työuralla menestymisessä sekä tarjoaa myös yrittäjille uusia liiketoimintamuotoja.

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

(Huom! laajuus riippuen toteutusvaihtoehdosta)

 • osaa kuvata omien koulutustensa takana olevaa pedagogista ajattelua sekä käyttöteoriaansa.
 • osaa suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia sekä oppimista tukevia koulutuksia eri ympäristöihin.
 • osaa mukauttaa omaa esiintymistään kohderyhmän mukaisesti.
 • osaa esiintyä siten, että pystyy herättämään ja ylläpitämään osallistujien kuuntelumotivaation
 • osaa käyttää ilmaisuaan osana koulutuksen havainnollistamista ja dynamiikkaa.
 • osaa havainnoida ryhmän vuorovaikutusta ja mukauttaa toimintaansa havaintojensa pohjalta.
 • osaa valita koulutuksen sisällön ja osallistujien kannalta sopivia ja oppimista tukevia menetelmiä sekä ohjata erilaisia toiminnallisia harjoituksia.
 • osaa hyödyntää aiempaa monipuolisemmin vuorovaikutustaitojaan kouluttamisessa.
 • osaa toimia kouluttajana myös verkkovälitteisissä koulutuksissa

Opetusmuodot: Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, toiminnallista ja kirjallista itsenäistä työskentelyä. Koulutuskokonaisuuden tehtävät: ennakkotehtävä, kirjallisuuteen tutustumista sekä välitehtäviä, jotka liittyvät oman koulutuskokonaisuuden rakentamiseen ja koostamiseen. Muissa kuin webinaarisarjassa koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös lopputyö, joka esitellään viimeisellä jaksolla tai pienryhmissä (verkkokoulutus). Lisäksi oppimispäiväkirjan pitäminen koko koulutusjakson ajan ja oman osaamisen arviointia.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan lähijaksoilla osallistumisen oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Arviointikriteerit:

Opiskelija osoittaa:

 • pedagogista ajattelua oman käyttöteoriansa kautta
 • tietävänsä mitkä tekijät ovat oppimista tukevan koulutuksen edellytyksenä
 • hallitsevansa keinoja mukauttaa ilmaisuaan koulutustilanteen vaatimalla tavalla.

Suoritustavat: Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien palauttamista ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista. 

Kurssimateriaali: Oppimateriaalit jaetaan kurssin aikana. Lisäksi kirjallisuuteen/artikkeleihin tutustumista.

Toteutusvaihtoehdot

Osaava kouluttaja lähitoteutus 10 op

Koulutus rakentuu kuudesta koko päivän mittaisesta koulutuspäivästä. Yleensä koulutuspäiviä on kaksi peräkkäistä eli tapaamme kolmessa kahden päivän jaksossa.

1. Minä kouluttajana

 • Oppimisen anatomia
 • Käyttöteoria kouluttajan tukena
 • Kouluttaja pedagogisena osaajana

2. Koulutuksen rakentaminen

 • Tavoitteet koulutuksen tukirankana
 • Kohdentaminen
 • Sisällön rakentaminen
 • Havainnollistaminen
 • Argumentit syventävät oppimista

3. Kouluttaja esiintyjänä

 • Irti jännityksestä! Rohkeutta ja varmuutta kouluttamiseen
 • Esiintyjän sanaton viestintä
 • Elävöittäminen kiinnostuksen ylläpitäjänä
 • Esiintyminen etäkoulutuksissa

4. Ryhmä haltuun!
Ryhmänhallinta, harjoitukset ja toiminnallisuus

 • Kouluttaja ryhmänohjaajana
 • Miten edistän oppimista?
 • Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen

5. Osaava kouluttaja näyttöpäivät ja koulutuksen päättäminen

Koulutuskokonaisuus sisältää oman koulutuksen rakentamista välitehtävien
avulla. Koulutuskokonaisuuden päättää lopputyö eli oman koulutuksen
esittely ja demo, joka esitellään viimeisellä jaksolla.

Osaava kouluttaja verkkokoulutus 8 op

Koulutus rakentuu viidestä puolen päivän koulutuspäivästä sekä kahdesta pienryhmä tapaamisesta.

1. Minä kouluttajana

 • Oppimisen anatomia
 • Käyttöteoria kouluttajan tukena
 • Kouluttaja pedagogisena osaajana

2. Koulutuksen rakentaminen

 • Tavoitteet koulutuksen tukirankana
 • Kohdentaminen
 • Sisällön rakentaminen
 • Havainnollistaminen
 • Argumentit syventävät oppimista

3. Kouluttaja esiintyjänä

 • Irti jännityksestä! Rohkeutta ja varmuutta kouluttamiseen
 • Esiintyjän sanaton viestintä
 • Elävöittäminen kiinnostuksen ylläpitäjänä
 • Esiintyminen etäkoulutuksissa

4. Ryhmä haltuun!
Ryhmänhallinta, harjoitukset ja toiminnallisuus

 • Kouluttaja ryhmänohjaajana
 • Miten edistän oppimista?
 • Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen

5. Osaava kouluttaja – pienryhmät à 2h

 

6. Koulutuksen päätöskerta

 • Palaute koulutustyön kehittäjänä

Koulutuskokonaisuus sisältää oman koulutuksen rakentamista välitehtävien avulla. Oma koulutus esitellään ja siitä pidetään demo pienryhmäkerroilla, joissa tarkoitus myös toimia palautteenantajana. Lisäksi työskentely verkkoalustalla.

Osaava kouluttaja webinaarisarja 2 op

Koulutus rakentuu neljästä 2 h mittaisesta webinaarista. Opintopisteytetty webinaarisarja sisältää webinaarien välissä tehtäviä suunnittelutehtäviä. Lisäksi työskentelyä verkkoalustalla. Voidaan toteuttaa myös ilman opintopisteytystä pelkkänä 3-4 päivän webinaarisarjana.

1. Minä kouluttajana

 • Oppimisen anatomia 
 • Käyttöteoria kouluttajan tukena
 • Irti jännityksestä! Rohkeutta ja varmuutta kouluttamiseen
 • Kouluttaja pedagogisena osaajana

2. Koulutuksen rakentaminen

 • Tavoitteet koulutuksen tukirankana
 • Kohdentaminen
 • Sisällön rakentaminen
 • Havainnollistaminen
 • Argumentit syventävät oppimista

3. Kouluttaja esiintyjänä

 • Esiintyjän sanaton viestintä
 • Elävöittäminen kiinnostuksen ylläpitäjänä
 • Esiintyminen etäkoulutuksissa

4. Ryhmä haltuun!
Ryhmänhallinta, harjoitukset ja toiminnallisuus

 • Kouluttaja ryhmänohjaajana
 • Miten edistän oppimista?
 • Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen

Seuraavat Osaava®-koulutukset

Helsingin seudun kesäyliopisto, lähitoteutus 10 op 17-18.1.2023 alkaen

SnellmanEdu, webinaarisarja 2 op. 13.4.2023 alkaen

Hämeen kesäyliopisto, verkkototeutus 8 op. Touko-kesäkuu alkaen 9.5.2023

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, lähitoteutus 10 op. 12-13.9.2023 alkaen.

 

MUITA KOULUTTAJAKOULUTUKSIA

Etelä-Karjalan kesäyliopisto.  Osaava kouluttaja etäkoulutus 13.2.23 klo 10-15

 

 

Tampereen kesäyliopisto alkaen 28-29.3.2023. Viimeinen ilmoittautuminen 13.3.2023

 

MUITA ESIINTYMISKOULUTUKSIA

Hämeen kesäyliopisto Iloa ja varmuutta esiintymiseen viikonloppukoulutus la-su 11-12.3.2023 Hämeenlinna.

 

OSAAVASTI VUOROVAIKUTUKSESSA -WEBINAARISARJA

Tampereen kesäyliopisto alkaen 9.2.2023. Viimeinen ilmoittautuminen 30.1.2023

 

Päijät-Hämeen kesäyliopisto alkaen 14.3.2023. Viimeinen ilmoittautuminen 27.2.2023

 

 

MUITA DRAAMAKOULUTUKSIA

SnellmanEdu, Kuopio. Draama tutuksi – työkalut ja menetelmät työkalupakkiin viikonloppukoulutus la-su 25-26.3.2023

 

HYVINVOINTIKOULUTUKSIA

Kansalaisfoorumi: Järjestötoimijoiden hyvinvointikoulutus Tampereella 10.3.-26.5. Koulutuksessa hyödynnetään sekä työnohjausta että taidelähtöisiä menetelmiä. Koulutus on tarkoitettu järjestöjen ja yhdistysten työntekijöille, luottamushenkilöille sekä vapaaehtoisille.

Ilmoittaudu koulutukseen järjestävän oppilaitoksen sivuilla.

"Sain itselleni paljon ja olen nyt rohkeampi ja monipuolisempi kouluttajana. Kiitos!"

Kouluttaja -koulutusten Jutta Laino-Tabell

Jutta Laino-Tabell

Olen toiminut kouluttajana 2000-luvun alusta asti ja työllistänyt itseni kouluttajana oman yritykseni Ohjaamon kautta vuodesta 2007. Ensimmäiset koulutukseni tein Kansalaisopistoissa ja Työväenopistoissa.

Vapaan sivistystyön puolella toimiminen on mielestä erinomainen paikka kehittyä opettajana ja kouluttajana. Ensinnäkin jo siksi, että osallistujajoukko voi olla hyvin heterogeenistä niin taustoiltaan, iältään kuin koulutukseen liittämiltä tarpeilta ja toiveiltaan. Sittemmin olen päässyt edelleen tekemään koulutuksia hyvin erilaisten toimialojen, erilaisten ihmisten ja erilaisten sisältöjen kanssa.

Kouluttajakoulutuksia olen toteuttanut vuodesta 2015 lähtien ja nautin niistä, sillä kouluttajakoulutuksissa pääsen yhdistämään sekä puheviestinnällisen ja pedagogisen osaamisen että toiminnallisuuteen ja ryhmän ohjaamiseen liittyvän osaamiseni.

Työssäni kuulen paljon sitä, kuinka ihmiset kokevat joutuvansa kouluttamaan osana omaa työtä tai heidän pitää tai heidän on pakko kouluttaa. Tämä kokemus syntyy usein siitä, että heillä ei ole ollut koskaan mahdollisuutta saada tietoa kouluttamisesta tai aikaa keskittyä miettimään omaa kouluttamisen tapaa.

Osaava kouluttaja -koulutukseen olen pyrkinyt tuomaan kaikki ne yli 20 vuoden aikana kerääntyneet ajatukset, kokemukset, tiedot ja taidot, jotka katson merkityksellisiksi kouluttajan työssä. Olen rakentanut niistä sellaisen kattavan kokonaisuuden, että osallistujat kokisivat ”joutumisen ja pakon” sijaan ”pääsemistä ja saamista”.

Tervetuloa sukeltamaan kouluttamisen maailmaan ja pohtimaan omaa käyttöteoriaa!

”Jutta on itse paras esimerkki opettamistaan asioista: sujuva ja mielenkiintoinen esiintyjä, joka saa ryhmän osallistumaan ja heittäytymään”

Osaava®

Osaava®-koulutukset ovat ammatillista täydennyskoulutusta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi