Osaava® koulutukset

Ammatillista koulutusta ja osaamisen kehittämistä

”En muista olleeni näin kokonaisvaltaisessa koulutuksessa aikoihin mukana.”

Koulutuksia työelämän ja työntekijöiden tarpeisiin.

Olemme osaamisen kehittämiseen keskittynyt koulutusalan yritys. Toteutamme monipuolisia ja kattavia koulutuskokonaisuuksia, jotka on rakennettu pohjautuen osaamistavoitteisiin eli siihen mitä osallistuja tulee osaamaan koulutuksen käytyään. Koulutukset on opintopisteytetty sekä niiden toteutuksessa on huomioitu jatkuva osaamisen arviointi. Kesäyliopistojen järjestämät osaamisperusteiset Osaava®  -koulutukset ovat sellaisenaan hyväksyttävissä Opetushallinnon ylläpitämään Oma opintopolku -palveluun. (*.

Osaava®-koulutukset vastaavat sekä työelämän että työntekijöiden tarpeisiin. Koulutusten avulla voimme vahvistaa sekä osallistujien omaa että organisaation osaamista ja menestystä.

Osaava®-koulutukset syntyivät ajatuksestani rakentaa kokonaisvaltaista ammatillista täydennyskoulutusta vuorovaikutustaitojen ympärille. Olen toiminut kouluttajana vuodesta 2000 ja koulutus- ja ohjausalan yritykseni Ohjaamon® perustin keväällä 2007 ollessani kolmen alle kolmevuotiaan äiti.

Useimmiten Ohjaamon täydennyskoulutukset ovat päivän tai parin pituisia kokonaisuuksia, jotka toimivat täsmäkoulutuksina, mutta koko osaamiseni yhdistäminen mahdollisti myös pidempien koulutusprosessien tarjoamisen. Aluksi idea lähti liikkeelle useamman päivän opintopisteytetystä kouluttajakoulutuksesta, joka sai nimensä Osaava Kouluttaja. Koulutusta rakentaessa ja ideaa kehittäessä syntyi ajatus kokonaisesta osaamisen kehittämisen tuoteperheestä nimeltään Osaava®

Osaava® -koulutukset rakentuvat vankkaan ammattitaitoon sekä pitkään kokemukseen eri toimialojen kouluttamisesta. Minulla on 22 vuoden kokemus erilaisista yritysmaailman ja julkisen sektorin viestintä- ja koulutustöistä, 10 vuoden kokemus yhdistysten kehittämisestä ja johtamisesta sekä kymmenen vuoden työnohjaajakokemus. Jyväskylän Avoimen yliopiston draamakasvatuksen opintojen vastuuopettajana Tampereella olen toiminut yli 10 vuotta.

Taustani nojaa puheviestinnän, johtajuuden, draamakasvatuksen sekä aikuiskasvatuksen opintoihin Jyväskylän yliopistossa.  Jatkuvan oppimisen näkökulmasta olen täydentänyt osaamistani täydennyskoulutuksilla, jotka ovat syventäneet osaamista ja tarjonneet menetelmiä sekä koulutuksiin, ohjauksiin että kehittämistyöhön.

Osaava®-koulutusten tarkoituksena on myös tehdä moniammatillista yhteistyötä ja hyödyntää eri asiantuntijoiden osaamista koulutuskokonaisuuksien rakentamisessa ja toteutuksessa. Jos sinua kiinnostaa yhteistyö tai sinulla on ajatus Osaava -koulutuksesta, ole ihmeessä heti yhteydessä, niin mietitään ja suunnitellaan yhdessä mitä saisimmekaan aikaan!

Osaava® -koulutusten lisäksi työskentelen kouluttajana, kehittäjänä ja työnohjaajana yrityksessäni Ohjaamossa. Jos toivot tiiviimpiä koulutuksia, luentoja tai etsit kehittäjää tai työnohjaajaa, käy katsomassa myös Ohjaamon sivut ohjaamoon.fi.

Osaava® sekä Ohjaamo® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä.

*) Osaamisperusteisuus kesäyliopistossa tarkoittaa, että koulutuskuvauksessa on selkeästi kuvattu opintopisteet, osaamistavoitteet, suoritustavat ja arviointiperusteet. Arvioinnissa käytetään yleisesti asteikkoa hyväksytty / hylätty.

Kouluttajana Jutta Laino-Tabell

Jutta Laino-Tabell

Kouluttajana koen olevani innostava, läsnä oleva, asiantunteva ja minulla on taito luoda koulutuksiin rento ja mukava ilmapiiri. Olen myös eläväinen esiintyjä ja käytän paljon erilaisia esimerkkejä ja tarinoita elävöittämään käsiteltäviä asioita.

Kohdentamisen lisäksi vaikuttavuutta saamme vahvistettua erilaisin havainnollistamisen keinon, joihin haluan panostaa. Pidän tärkeänä ihmisten ja ryhmien kohtaamista ja asettumista tärkeiden teemojen äärelle siten, että osallistujat kokevat saavansa niistä itselleen hyötyä.

Koen, että oppiminen lähtee oivalluksesta ja niitä pyrin koulutuksissani tarjoamaan. Hyödynnän monipuolisesti erilaisia harjoituksia, jotka syventävät oppimista. Mahdollisuus osallistua lisää myös sitoutumista oppimiseen. Menetelmät ohjaava usein reflektointiin ja omien kokemusten jakamiseen, jonka vuoksi panostan turvallisen ilmapiirin ja tilan syntymiseen. Myös rentouden ja huumorin tulee olla läsnä, sillä mielestäni asiapitoisuus ei vaadi vakavuutta.

Tervetuloa koulutuksiin!

”Lämmin ja hyvä ilmapiiri. Koin, että tulimme kuulluiksi ja olimme tasavertaisia ryhmässä. Tämä on itselleni tärkeä asia, ja Jutta kouluttajana onnistui uskomattomalla tavalla luomaan tämän ilmapiirin heti ensi kerrasta alkaen.”

Osaava®

Osaava®-koulutukset ovat ammatillista täydennyskoulutusta.

Kouluttaja, draamapedagogi, järjestöosaaja ja yhdistyskehittäjä, työnohjaaja (STOry)
Jutta Laino-Tabell
p. 0400 749217
ohjaamo@ohjaamoon.fi

Ohjaamo®